Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4415363
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2013-12-31
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UA/ZP-40/2013
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
przedmiot: Usługi wywozu nieczystości płynnych

Informacja

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p.

(tekst jednolity z 2013 r. Dz. U, poz. 907 ) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez WRC Sebastian Rosiński, 87-100 Toruń, ul. Ugory 78. Cena oferty 304 182,00 zł/brutto.

Liczbo ofert złożonych – 1 . Wykonawcy wykluczeni  – brak . Oferty odrzucone – brak

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-12-31 14:12
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-12-31 14:12
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-03 09:38
Ilość odsłon: 1123
Repozytorium zmian
drukuj