Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4637039
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2014-06-10
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SW/P-30/2014
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie ofertowe bez zastosowania p.z.p.
przedmiot: Wykonanie studium wykonalności oraz formularza wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z rozbudową systemu gospodarki odpadami w Toruniu

Ogłoszenie

Formularz ofertowy - zmodyfikowany do pobrania

Pytania i dopowiedzi z dnia 12.06.2014 r.

 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga składania ofert w formie pisemnej. 

Oferty w formie pisemnej  należy składać w sekretariacie zamawiającego (Toruń, ul. Grudziądzka 159)  w zamkniętych kopretach
z dopisem " Oferta - Studium wykonalności dla projektu Rozbudowa ZUOK" nie otwierać przed dniem 16.06.2014, godz. 14.00
.
Sprawę prowadzi Danuta Wojtczuk .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponownym wyborze oferty

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2014-06-10 14:10
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2014-06-10 14:10
Kto zmodyfikował Rafał Cwaliński 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-03 14:33
Ilość odsłon: 1439
Repozytorium zmian
drukuj