Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3499602
ostatnia edycja treści:
2024-04-11 09:08:21

Majątek spółki

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 491 000,00 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 28 982 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
 2. Kapitał zakładowy Spółki jest w całości pokryty przez Gminę Miasta Toruń.
 3. Majątek obejmuje:
 • majątek trwały m.in.:
  • budynki i budowle,
  • maszyny i urządzenia,
  • środki transportowe,
  • grunty,
  • prawo wieczystego użytkowania;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • inwestycje rozpoczęte;
 • majątek obrotowy m.in.:
  • należności krótkoterminowe.
pdfBilans za 2022 rokformat: pdfrozmiar: 1.24 MB
pdfBilans za 2021 rokformat: pdfrozmiar: 1.25 MB
pdfBilans za 2020 rokformat: pdfrozmiar: 1.22 MB
pdfBilans za 2019 rokformat: pdfrozmiar: 1.21 MB
pdfBilans za 2018 rokformat: pdfrozmiar: 1.18 MB
pdfBilans za 2017 rokformat: pdfrozmiar: 575.7 KB
pdfBilans za 2016 rokformat: pdfrozmiar: 639.7 KB
pdfBilans za 2015 rokformat: pdfrozmiar: 397.7 KB
pdfBilans za 2014 rokformat: pdfrozmiar: 404.05 KB
pdfBilans za 2013 rokformat: pdfrozmiar: 400.67 KB
pdfBilans za 2012 rokformat: pdfrozmiar: 389.8 KB
pdfBilans za 2011 rokformat: pdfrozmiar: 417.2 KB
pdfBilans za 2010 rokformat: pdfrozmiar: 417.6 KB
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: Aleksandra Wójcik
Data wytworzenia: 2006-01-15 15:06
Kto opublikował: j w
Data publikacji: 2006-01-15 15:06
Kto zmodyfikował Noemi Olejarczyk 
Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-19 14:29
Ilość odsłon: 11383
Repozytorium zmian
drukuj