od: 2006-10-10
suma odsłon: 1638838
ostatnia edycja treści:
2019-04-18 12:12:56

Majątek spółki

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 618 00,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 27 236 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
 2. Kapitał zakładowy Spółki jest w całości pokryty przez Gminę Miasta Toruń.
 3. Majątek obejmuje:
 • majątek trwały m.in.:
  • budynki i budowle,
  • maszyny i urządzenia,
  • środki transportowe,
  • grunty,
  • prawo wieczystego użytkowania;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • inwestycje rozpoczęte;
 • majątek obrotowy m.in.:
  • należności krótkoterminowe.
pdfBilans za 2017 rok
pdfBilans za 2016 rok
pdfBilans za 2015 rok
pdfBilans za 2014 rok
pdfBilans za 2013 rok
pdfBilans za 2012 rok
pdfBilans za 2011 rok
pdfBilans za 2010 rok
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: Aleksandra Wójcik
Data wytworzenia: 2006-01-15 15:06
Kto opublikował: j w
Data publikacji: 2006-01-15 15:06
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska 
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-21 11:21
Ilość odsłon: 6250
Repozytorium zmian
drukuj