od: 2006-10-10
suma odsłon: 1439884
ostatnia edycja treści:
2018-08-10 08:27:17

Dochody i straty

Zysk netto z działalności Spółki za rok 2012 wyniósł 3 274 130,38 zł

Rachunek zysków i strat za 2012 rok

Zysk netto z działalności Spółki za rok 2011 wyniósł 3 419 484,08 zł

Rachunek zysków i strat za 2011 rok

Zysk netto z działalności Spółki za rok 2010 wyniósł   2.856. 590,23 zł

Rachunek zysków i strat za 2010 rok

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: Aleksandra Wójcik
Data wytworzenia: 2011-06-08 09:41
Kto opublikował: Joanna Korpalska
Data publikacji: 2011-06-08 09:41
Kto zmodyfikował Aleksandra Hejka 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-07-08 10:17
Ilość odsłon: 5153
Repozytorium zmian
drukuj