Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2751160
ostatnia edycja treści:
2023-03-21 12:39:20

Zamówienie publiczne

data:2017-12-06
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AG/P-57/2017
rodzaj:Usługa
tryb:Zapytanie ofertowe bez zastosowania przepisów Pzp
przedmiot: Serwis techniczny dwóch gazowych prądotwórczych agregatów kogeneracyjnych w zabudowach kontenerowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pytania do treści zapytania

Pytanie:

Prosimy o zmianę w paragrafie 12 umowy:

Propozycja zmiany:

1.Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

  1. za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania okresowych przeglądów P1, P2 i P3, zgodnych

z harmonogramem, stanowiącym załącznik 2, w wysokości 3,5 % ceny brutto przeglądów

określonych w załączniku 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania napraw awaryjnych w siedzibie Zamawiającego,

w stosunku do czasu określonego w § 3 pkt 10), w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście

złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,

Prośbę swą motywujemy faktem, iż Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienie nie spowodowane swoim zaniechaniem.

 

Odpowiedź:

Zapisy zapytania pozostają bez zmian.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2017-12-06 12:59
Kto opublikował: Rafał Cwaliński
Data publikacji: 2017-12-06 12:59
Kto zmodyfikował Rafał Cwaliński 
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-23 11:07
Ilość odsłon: 721
Repozytorium zmian
drukuj