Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2588265
ostatnia edycja treści:
2022-10-04 18:07:11

Zamówienie publiczne

data:2007-01-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:Go/Zp-16-1a/06
rodzaj:roboty budowlane
tryb:przetarg nieogreaniczony
przedmiot: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnychw ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”
Ogłoszenie
og_ZUOK.pdf

Dz. Urz. WE 2006/S 186-197423
Sprostowanie:
w punkcie IV.3.7) ogłoszenia Dz. Urz. WE 2006/S 186-197423 powinno być zapisane: "Minimalny okres,  w którym oferent będzie związany ofertą: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).” Analogicznie w ogłoszeniu zamieszczonym na niniejszej stronie.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   

W imieniu Zamawiającego Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka
z o.o. informuje, że
odbędzie się zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ oraz zapoznania  się z terenem budowy.

informacja_cz1.pdf 

Protest

Tekst protestu wraz z wezwaniem  do toczącego się postępowania zamieszczono poniżej

Protest.pdf 

Przyłączenie do protestu:

p_1.pdf
p_2.pdf
p_3.pdf
p_4.pdf

 

Roztrzygnięcie protestu:
Roztrzygnięcie_protestu.pdf

Protest został rozstrzygnięty w sposób ostateczny. Rozstrzygnięcie protestu należy uznać za obowiązujące, gdyż nie wpłynęło odwołanie do rozstrzygnięcia. Wszystkie zmiany dotyczące postanowień SIWZ zawarte
w rozstrzygnięciu protestu są wiążące dla Wykonawców.

Pytania i odpowiedzi

część I - Pyt_cz_1.pdf

IDW - wersja w MS Word - SIWZ_K1_cz_I.doc

Załączniki do IDW - wersja w MS Word - SIWZ_K1_cz_I_zal.doc

część II - pyt_cz_2.pdf

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

umowa na wprowadzanie ścieków

część III - pyt_cz_3.pdf

część IV - pyt_cz_4.pdf 

część V - pyt_cz_5.pdf

część VI - pyt_cz_6.pdf

lokalizacja ściany oporowej

część VII - pyt_cz_7.pdf

część VIII- Pyt_cz_8.pdf

część IX- pyt_cz_9.pdf

część X - pyt_cz_10.pdf

część XI - pyt_cz_11.pdf

część XII - pyt_cz_12.pdf

część XIII - pyt_cz_13.pdf

część XIV - pyt_cz_14.pdf

część XV - pyt_cz_15.pdf

część XVI - pyt_cz_16.pdf

część XVII - pyt_cz_17.pdf

część XVIII - pyt_cz_18.pdf

część XIX - pyt_cz_19.pdf

część XX - pyt_cz_20.pdf

część XXI - pyt_cz_21.pdf

część XXII - pyt_cz_22.pdf

część XXIII - pyt_cz_23.pdf

część XXIV - pyt_cz_24.pdf

Protokół ze spotkania z wykonawcami - protokol.pdf 

Odpowiedzi na pytania zawarte w protokole:

odpowiedzi na pytania z zebrania

budynek magazynowy

specyfikacja drogi

PT zamaszynowienia 

Uwaga

Zamawiający przekłada termin składania ofert na dzień 26.01.2007 r. z uwagi na modyfikację siwz.

Termin wszczęcia postępowania 19 września 2006 r.

  
Postępowanie unieważnione
 
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-08 13:47
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-08 13:47
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-09 14:51
Ilość odsłon: 2332
Repozytorium zmian
drukuj