Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3325118
ostatnia edycja treści:
2023-11-29 08:57:04

Zamówienie publiczne

data:2006-12-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GO/ZP-16-2/06
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pełnienie roli Inżyniera zgodnie z "Warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę" opublikowanymi przez FIDIC w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 2 „Inżynier kontraktu”

Ogłoszenie

 Dz.Urz. WE 2006/S 153-165647

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Zamawiający wprowadził zmianę do części II SIWZ w  par. 2 dodano ustęp 3, a w par. 12 ust. 3 dodano zdanie. Tekst jednolity wzoru umowy zamieszczono poniżej. Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert, gdyż zmiana nie wymaga dokonania zamiany w ofercie.

 

Pytania i odpowiedzi

 zestaw 1

 zestaw 2

 zestaw 3

 zestaw 4

 zestaw 5

 zestaw 6

 zestaw 7

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-14 08:40
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-14 08:40
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-22 09:46
Ilość odsłon: 1486
Repozytorium zmian
drukuj