od: 2006-10-10
suma odsłon: 2012207
ostatnia edycja treści:
2020-08-07 11:58:41

Zamówienie publiczne

data:2006-09-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GO/ZP-16-1/06
rodzaj:roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”

Ogłoszenie

http://www.mpo.torun.pl/files/200608021302470.pdf 

 Dz.Urz. WE 2006/S 153-165316

Zamawiający zamieszcza protest, który wpłynął w dniu 8.08.2006:

protest 

i wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Przystąpienie do protestu jest możliwe w terminie 14 dni licząc od daty opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzieniku Urządowym W.E.

Zamawiający zamieszcza rozstrzygnięcie protestu

rozstrzygnięcie 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-14 09:04
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-14 09:04
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-10 08:56
Ilość odsłon: 1507
Repozytorium zmian
drukuj