Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645167
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2006-09-20
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GO/ZP-16-5/06
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojazdy do zbiórki odpadów, pojemniki i worki do gromadzenia odpadóww ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 5 „Zakup wyposażenia dla działań pilotażowych dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów”

Ogłoszenie

Dz.Urz. WE 2006/S 150-162061


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Pytania i odpowiedzi do części 1

 zestaw 1

 zestaw 2

W wyniku odpowiedzi modyfikacji uległa SIWZ:

 załącznik nr 3 do IDW

 załącznik nr 1 do umowy dla części 1

 opis przedmiotu zamówienia dla części 1

 

Pytania i odpowiedzi do części 3

 zestaw 1

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-14 09:08
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-14 09:08
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-10 09:16
Ilość odsłon: 1396
Repozytorium zmian
drukuj