Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4400083
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2006-09-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GO/ZP-16-3/06
rodzaj:usługi
tryb:informacja o wyborze oferty
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pomoc dla PIU
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 19.07.2006 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę

Pełnienie funkcji pomocy technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt
w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023
Zadanie Nr 3 "Pomoc dla PIU"


CPV: 74.14.21.10-0, 74.12.12.20-1, 74.14.11.00-0, 80.42.32.00-7

 

Liczba złożonych ofert - 3                           
Liczba ofert ważnych -  3
Wykonawcy wykluczeni -brak
Oferty odrzucone - brak


Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez
Lider konsorcjum: FaberMaunsell Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 133/113; 02-303 Warszawa

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 146.034 euro/brutto
Uzasadnienie wybru: najniższa cena

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-14 09:22
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-14 09:22
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2006-12-14 09:22
Ilość odsłon: 1457
Repozytorium zmian
drukuj