Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4424581
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2006-10-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GO/ZP-16-5/06
rodzaj:dostawy
tryb:informacja o wyborze oferty
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - worki do gromadzenia odpadów
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 28.07.2006 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o postepowaniu opublikowano w Dzieniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 09/08/2006/ nr 20006/S 150-162061, na stronie internetowej Zamawiającego- aders jak wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla działań pilotżowych dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 5 „ część III – worki do gromadzenia odpadów”


Termin składania ofert upłynął dnia 20/09/2006 r.
Liczba złożonych ofert - 1                          
Liczba ofert ważnych - 1

Wykonawcy wykluczeni – brak
Oferty odrzucone - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez
ZPUH PRO-HURT
Stella Blacharska
ul. Dworcowa 32
87-140 CHełmża

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 82 960,00euro
Uzasadnienie wybru: Jedyna w tym postępowaniu oferta.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-14 09:29
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-14 09:29
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2006-12-14 09:29
Ilość odsłon: 1436
Repozytorium zmian
drukuj