Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645126
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2006-10-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GO/ZP-16-5/06
rodzaj:dostawy
tryb:informacja o wyborze oferty
przedmiot: Informacja o wyniku postępowania - samochody śmieciarki
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 28.07.2006 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o postepowaniu opublikowano w Dzieniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 09/08/2006/ nr 20006/S 150-162061, na stronie internetowej Zamawiającego- aders jak wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla działań pilotżowych dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 5 „ część I – Pojazdy bezpylne – samochody ciężarowe śmieciarki do zbiórki odpadów organicznych


Termin składania ofert upłynął dnia 20/09/2006 r.
Liczba złożonych ofert - 2                          
Liczba ofert ważnych – 1

Wykonawcy wykluczeni
NORD TRUCK SP. Z O. O.
ul. Włocławska 191
87-100 Toruń
- na mocy art. 24 ust.1 pkt.10) ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) - Wykonawca nie wykazał się żądanym doświadczeniem zawodowym.

Oferty odrzucone - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez

NIJHOF – WASSINK SP. Z O. O. z siedzibą w  KUTNIE
przy ul. HOLENDERSKIEJ 3,
ODDZIAŁ NOWA WIEŚ WIELKA
przy UL. ZAKŁADOWEJ 1.

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 311 100 euro
Uzasadnienie wybru: Jedyna w tym postępowaniu ważna oferta.
                                         Toruń, dnia 18.10.2006 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-14 09:35
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-14 09:35
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2006-12-14 09:35
Ilość odsłon: 1598
Repozytorium zmian
drukuj