Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645062
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2006-12-22
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PR/ZP-42/06
rodzaj:usługi
tryb:informacja o wyborze oferty
przedmiot: Informacja o wyborze oferty. Wykonanie opracowania - wytyczne techniczne zamknięcia składowiskaINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 06.12.2006 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Wykonania opracowania – „Wytyczne zamknięcia składowiska wraz
z harmonogramem działań związanych z rekultywacją Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewski
ej.
CPV: 90 31 10 00-0

Liczba złożonych ofert - 4
Wykonawcy wykluczeni – 2
1. GEOKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 87a/21
na mocy art.24.1 pkt10 ustawy prawo zamówień publicznych – nie spełnienie warunku uczestnictwa w postępowaniu z uwagi na brak żądanego doświadczenia zawodowego.

2. Przedsiębiorstwo Inżynierskie PRoEKo Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. AL. Jana Pawła II 148
na mocy art.24.1 pkt10 ustawy prawo zamówień publicznych – nie spełnienie warunku uczestnictwa w postępowaniu z uwagi na brak żądanego doświadczenia zawodowego.
Oferty odrzucone – brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez
ABRYS TECHNIKA Sp. z o. o.
Ul. Wiślana 46
60- 401 Poznań

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 29 280 zł/brutto

Uzasadnienie wybru: Zastosowano kryteria opisane w siwz. Najtańsza oferta spośród ofert ważnych.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-22 09:28
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-22 09:28
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-04 11:15
Ilość odsłon: 1338
Repozytorium zmian
drukuj