Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2239647
ostatnia edycja treści:
2021-07-29 07:02:52

Zamówienie publiczne

data:2006-08-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GO/ZP-16-4/06
rodzaj:dostawy
tryb:Informacja o wyborze oferty
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - materiały edukacyjne dla wsparcia rozwoju systemu selektywnej zbiórki
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 19.07.2006 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o postępowaniu opublikowano na stronie Portalu UZP- OWP/2006/07/19-284101, na stronie internetowej Zamawiającego- adres jak wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów edukacyjnych dla wsparcia rozwoju systemu selektywnej zbiórki w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 4 "Projekt wdrożeniowo-edukacyjny  dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów"
CPV: 22.14.00-3

Termin składania ofert upłynął dni 2.08.2006.
Liczba złożonych ofert - 4                           
Liczba ofert ważnych -  4

Wykonawcy wykluczeni - brak
Oferty odrzucone - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez

STUDIO ARTPRESS
UL. MYDLNICKA 2
30 - 120 KRAKÓW

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 39614,70 euro
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena zgodnie ze siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-01-10 10:40
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-01-10 10:40
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-10 10:40
Ilość odsłon: 946
Repozytorium zmian
drukuj