Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4420575
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-02-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OO/ZP-03/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę odzieży ochronnej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 2.02.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę.

Odzieży ochronnej

Termin składania ofert upłynął dnia 19.02.2007 r. o godz. 12.00

Liczba złożonych ofert - 4


1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe MARGO Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Toruniu przy ul. Krasińskiego 97.
Uzasadnienie – jedyna ważna w tym postępowaniu oferta.

2. Wykonawcy wykluczeni
Z postępowania wykluczono 1 wykonawcę
FART-POL & SENEKA z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6.
uzasadnienie faktyczne - w celu potwierdzenia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zamawiający żądał przedłożenia wykazu wykonanych dostaw oraz dokumentów stwierdzających, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane w sposób należyty. wykonawca nie przedłożył żądanych dokumentów – referencji.
ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za ofertę odrzuconą – art.89 ust1 pkt5 uPzp.
Podstawa wykluczenia jest unormowana w art. 24 ust 1 pkt10 przytoczonej ustawy.

3. Oferty odrzucone - 2.
Uzasadnienie rrawne - unormowanie zawarte w art. 89 ust1 pkt2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Wraz z ofertą, każdy wykonawca był zobowiązany dostarczyć próby oferowanych produktów oraz dokumenty potwierdzające jakość w celu wykazania ich zgodności z wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego „SUPON” z siedzibą w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów 91.
Po porównaniu przedłożonych wzorów z opisem zawartym w siwz stwierdzono następujące uchybienia:
obuwie ocieplane ochronne klasy S3 – przedłożono model klasy S2,
- koszula flanelowa – brak wzoru koszuli lub wzoru tkaniny dla koszul w tonacji pomarańczowej,
- rękawice robocze skórzano-tkaninowe i rękawice ocieplane - grzbiet rękawic wykonany z tkaniny innej niż tkanina nieprzemakalna fluorescencyjna.PROCURATOR BHP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Towarowej 7

Po porównaniu przedłożonych wzorów z opisem zawartym w siwz stwierdzono następujące uchybienia:
- kurtki robocze - brak kieszonek na piersi, brak wszywek z informacjami o sposobie prania, dacie produkcji, okresie trwałości produktu, brak wszywek informacyjnych również na spodniach,
- koszula flanelowa - kolor niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia,
- koszulka letnia – model wykonany niezgodnie o opisem tj. bez szwów po bokach koszulki,
- buty gumowo-filcowe - brak certyfikatu;
- obuwie ocieplane ochronne klasy S3 - brak trwałego znaku kat. S3 oraz CE. Model nie jest zgodny z przedłożoną deklaracją zgodności (model jest klasy S2 natomiast deklaracja dotyczy klasy S3). Brak specyfikacji technicznej obuwia, instrukcji dla użytkownika w zakresie zasad konserwacji, użytkowania i gwarancji,
- rękawice robocze skórzano-tkaninowe i rękawice ocieplane - mankiet nieusztywniony wykonany z innej tkaniny niż wierzch rękawicy, certyfikaty w języku obcym,
- ubranie przeciwdeszczowe żółte - brak karty jakości produktu, ubranie niezgodne z opisem
przedmiotu zamówienia i przedłożoną deklaracją zgodności,
- okulary typu gogle - brak certyfikatu,
- maska przeciwpyłowa - brak certyfikatu.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-02-23 10:09
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-02-23 10:09
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-09 14:50
Ilość odsłon: 1118
Repozytorium zmian
drukuj