Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2588248
ostatnia edycja treści:
2022-10-04 18:07:11

Zamówienie publiczne

data:2007-03-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GO/ZP-16-1/07
rodzaj:robota budowlana
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”

ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dnia 30.03.2007 r.


Ogłoszenie zamieszczono w Dz. Urz. WE 2007/S 68-082806 z dnia 06.04.2007.

SIWZ cz. 1/2
SIWZ cz. 2/2


Załączniki do IDW w wersji MS Word


Zamawiający informuje, iż dnia 10.05.2007r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, sala 206, odbędzie się zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ oraz zapoznania się z terenem budowy.Pytania i odpowiedzi:

Zestaw 1
Zestaw 2
Zestaw 3-4
Zestaw 5-6
Zestaw 7-11
Zestaw 12-13
zestaw 14-15
Zestaw 16-17
Zestaw 18-24


Protokół ze spotkania z Wykonawcami w dniu 10.05.2007r.

Odpowiedzi do pytań zawartych w protokole


Zamawiający przekazuje uaktualnione Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej koncernu energetycznego ENERGA S.A. Oddział w Toruniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że warunki te zasadniczo nie odbiegają od warunków zamieszczonych w siwz.

Uwaga

 

 

Zamawiający przekłada termin składania ofert na dzień 29.05.2007 r. z uwagi na modyfikację siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-03-30 08:03
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-03-30 08:03
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-07-24 09:50
Ilość odsłon: 2782
Repozytorium zmian
drukuj