Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4400010
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-04-13
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-06/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawy pojemników i kontenerów metalowych
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 20.03.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę pojemników i kontenerów metalowych do gromadzenia odpadów

Ogłoszenie o postępowaniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.03.2007 r. pod numerem 61, poz. 18233 oraz na stronie internetowej i w siedzibe Zamawiającego.

Termin składania ofert upłynął dnia 12.04.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 1

Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Janusz Kiedrowski
ul. Przemysłowa 8
89- 510 Bysław
NIP: 561 000 13 19 REGON: 008236920


Uzasadnienie wybru: Jedyna w tym postępowaniu oferta.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-04-13 09:04
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-04-13 09:04
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-24 08:33
Ilość odsłon: 1071
Repozytorium zmian
drukuj