Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4671444
ostatnia edycja treści:
2024-06-18 10:32:47

Zamówienie publiczne

data:2007-04-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WO/ZP-07/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieogrraniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 03.04.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów

Termin składania ofert upłynął dnia 16.04.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 1

Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Zakładem Produkcyjno -Usługowo-Handlowym PRO-HURT
Stella Blacharska
ul. Dworcowa 32
87-140 Chełmża

NIP: 879 025 21 30; REGON: 870562371

Uzasadnienie wybru: Jedyna w tym postępowaniu oferta.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-04-17 12:19
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-04-17 12:19
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-25 10:52
Ilość odsłon: 1119
Repozytorium zmian
drukuj