Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645084
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-04-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RSz/ZP-10/07
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę wykonania wiązek do szczotek talerzowych i regeneracji szczotek walcowych do zamiatarek mechanicznych
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 19.04.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Usługę wykonania wiązek do szczotek talerzowych i regeneracji szczotek walcowych do zamiatarek mechanicznych


Termin składania ofert upłynął dnia 30.04.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 2

Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

KASTELL S.J. Systemy Szczotek Przemysłowych
Ul. Brodzka 141 b
54 – 067 Wrocław
NIP: 894-25-68-383


Uzasadnienie wybru: Oferta z najniższą ceną zgodnie z kryterium oceny ofert opisana w siwz.


Toruń, dnia 30. 04.2007 r.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-05-08 09:04
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-05-08 09:04
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-05-18 12:49
Ilość odsłon: 1075
Repozytorium zmian
drukuj