od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995338
ostatnia edycja treści:
2020-07-01 08:04:04

Zamówienie publiczne

data:2007-05-15
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SH/ZP-11/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową hakową

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 23.04.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę samochodu ciężarowego z zabudową hakową

Ogłoszenie o postępowaniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.04.2007 r. pod numerem 83, poz. 23959 oraz na stronie internetowej i w siedzibe Zamawiającego.

Termin składania ofert upłynął dnia 09.05.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 1

Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:


NIJHOF – WASSINK S. Z O. O. z siedzibą w Kutnie przy ul. Holenderskiej 3

Oddział Nowa Wieś Wielka
Ul. Zakładowa 1
86 – 060 Nowa Wieś Wielka
NIP: 775 000 19 35 REGON: 004736206

KRS: 0000198877; Kapitał Zakładowy 17.261.975,00 PLN

Uzasadnienie wybru: Jedyna w tym postępowaniu oferta.


Toruń, dnia 15. 05. 2007 r.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-05-15 10:33
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-05-15 10:33
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-05-23 11:53
Ilość odsłon: 827
Repozytorium zmian
drukuj