od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995869
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2007-05-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ZH/ZP-14/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę żurawi hydraulicznych wraz z usługą montażu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 26.04.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę żurawi hydraulicznych wraz z usługą montażu urządzeneń na samochodach ciężarowych podstawionych przez Zamawiającego

Termin składania ofert upłynął dnia 16.05.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 2

Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

HYVA Polska Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 68
30-718 Kraków

Uzasadnienie wybru: Oferta z najniższą ceną.


Toruń, dnia 18. 05. 2007 r.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-05-18 12:54
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-05-18 12:54
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-05-28 09:46
Ilość odsłon: 759
Repozytorium zmian
drukuj