Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645165
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-05-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PW/ZP-15/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę pralkowirówki
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 10.05.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę pralkowirówki do prania odzieży roboczej w pralni wodnej.

Termin składania ofert upłynął dnia 22.05.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 6

Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Fabryka Maszyn Pralniczych
PRAMAZUT Sp. z o. o.
26-001 Masłów
ul. Lotnicza 60a

Uzasadnienie wybru: Oferta z najniższą ceną.


Toruń, dnia 23. 05. 2007 r.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-05-23 11:53
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-05-23 11:53
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-06-11 10:33
Ilość odsłon: 1056
Repozytorium zmian
drukuj