Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4417629
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-07-03
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GO/ZP-16-1/07
rodzaj:roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na rozbudowę Zakładu Utylizacji Odpadów

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 30.03.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pod nazwą:

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 2004/PL/16/C/PE/023, Zadanie nr 1

Ogłoszenie o postępowaniu opublikowano w Dzienniku Wspólnot Europejskich pod numerem
2007 / S 68 – 082806 w dniu /2007/04/06 , na stronie internetowej i w siedzibe zamawiającego.

Termin składania ofert upłynął dnia 29.05.2007 r. o godz. 12.00

Liczba złożonych ofert - 5


1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożoną przez
BUDIMEX DROMEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40

UZASADNIENIE WYBORU – Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów (suma punktów za kryterium cena i moc zainstalowana). Oferta otrzymała w sumie 99,96 punktów na 100 punktów możliwych do uzyskania.

2. Wykonwcy wykluczeni – 2

Toruń, dnia 11.07.2007 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-06-11 10:32
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-06-11 10:32
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-07-24 09:58
Ilość odsłon: 1282
Repozytorium zmian
drukuj