od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995900
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2007-07-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RS/ZP-18/07
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na remont samochodów


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 05.07.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień publicznych, numer ogłoszenia 112943 -2007 z dnia 05.07.2007)na:

Remont samochodów w zakresie prac blacharsko-lakierniczych.

Termin składania ofert upłynął dnia 13.07.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 1
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Zakłady Naprawcze Samochodów Ciężarowych
Milewski Robert
Krążkowo 19
86— 060 Nowa Wieś Wielka

Uzasadnienie wybru: Jedyna w tym postępowaniu oferta. Oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w siwz.

Toruń, dnia 16. 07. 2007 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-07-16 11:45
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-07-16 11:45
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-07-24 09:49
Ilość odsłon: 737
Repozytorium zmian
drukuj