Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645128
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-08-01
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SM/ZP-13/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę samochodu mikrobus

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 18.07.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień publicznych, numer ogłoszenia 120991 -2007 z dnia 18.07.2007)na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Samochód mikrobus.

Termin składania ofert upłynął dnia 31.07.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 1
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

AUTOSAR Wieluński Sp. z o. o.
Autoryzowany Dealer VW i AUDI
z siedzibą przy ulicy Wschodniej 38
w Toruniu
NIP: 879 115 78 18; REGON: 870373517

Uzasadnienie wybru: Jedyna w tym postępowaniu oferta. Oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami oceny ofert podanymi w siwz.

Toruń, dnia 01. 08. 2007 r.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-08-01 12:32
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-08-01 12:32
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-08-13 14:18
Ilość odsłon: 1093
Repozytorium zmian
drukuj