od: 2006-10-10
suma odsłon: 1972503
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52

Zamówienie publiczne

data:2007-08-13
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ND/ZP-16/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę drzew ozdobnych wraz z usługą nasadzenia


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 12.07.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień publicznych, numer ogłoszenia 117819 -2007 z dnia 12.07.2007)na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Dostawa drzew ozdobnych wraz z usługą nasadzenia

Termin składania ofert upłynął dnia 10.08.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 5
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

P.H.U. GITPOL Gabriela Kuca
z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Nowomiejskiej 9

NIP: 836 133 84 28; REGON: 750051301

Uzasadnienie wybru: Oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w siwz.


Streszczenie oceny pozostałych ofert  - pdf-:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-08-13 14:13
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-08-13 14:13
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-08-14 10:43
Ilość odsłon: 853
Repozytorium zmian
drukuj