Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645097
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-09-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-20/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - Urządzenia do usuwania skutków zimy

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.

w Toruniu

przy ul. Grudziądzkiej 159

 

NIP: 879-016-92-80;      REGON: 870525973

KRS: 0000151221;      Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

 

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120

www.mpo.torun.pl

 

 

dnia 03.08.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień publicznych, numer ogłoszenia 135003 -2007 z dnia 06.08.2007)na dostawę.

 

 Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia do usuwania skutków zimy.

 

Termin składania ofert upłynął dnia 14.08.2007 r. o godz. 10.00

 

Liczba złożonych ofert - 1    

Oferty odrzucone – brak

Wykonawcy wykluczeni - brak

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

Rolno-Przemysłowy Zakład Handlowo-Usługowy  „ROL-MECH”

z siedzibą w Strzelnie, ul. Parkowa 11

 

NIP: 557-000-05-54;  REGON: 002482977

 

Uzasadnienie wybru: Oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w siwz.

 

 

 

Toruń, dnia 23. 08. 2007 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-08-23 13:44
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-08-23 13:44
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-09-04 13:58
Ilość odsłon: 1236
Repozytorium zmian
drukuj