Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4432275
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-09-12
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SK/ZP-21/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 03.09.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień publicznych, numer ogłoszenia 117819 -2007 z dnia 12.07.2007)na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego

Termin składania ofert upłynął dnia 03.09.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 8
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Streszczenie oceny:
pdf - tabela
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-09-12 11:31
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-09-12 11:31
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-09-17 07:31
Ilość odsłon: 1012
Repozytorium zmian
drukuj