Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645143
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-09-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-22/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę urządzeń do utrzymania dróg

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 06.09.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień publicznych, numer ogłoszenia 160049 -2007 z dnia 06.09.2007)na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Urządzenia do utrzymania dróg – pług odśnieżny samochodowy i nadwozie piaskarki

Termin składania ofert upłynął dnia 18.09.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 1
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

SCHMIDT AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Skrajna 80A
25-650 Kielce

NIP:959 17 79 579 ; REGON: 260161693

Uzasadnienie wybru: Oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-09-26 06:58
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-09-26 06:58
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-10-08 13:24
Ilość odsłon: 1023
Repozytorium zmian
drukuj