Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4403665
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-10-08
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RB/ZP-23/07
rodzaj:roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: informacja o wyborze oferty
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 14.09.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień publicznych, numer ogłoszenia 167208 -2007 z dnia 14.08.2007)na robotę budowlaną.

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni placu magazynu soli z wykonaniem przykanalika kanalizacji deszczowej.

Termin składania ofert upłynął dnia 05.10.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert -1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
Ul. Polna 113
87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru:
Jedyna w tym postępowaniu oferta. Oferta otrzymała 100 pkt.

Toruń, dnia 05. 09. 2007 r.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-10-08 13:26
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-10-08 13:26
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-10-18 11:37
Ilość odsłon: 1125
Repozytorium zmian
drukuj