Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4424577
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-10-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-26/07
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 09.10.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień publicznych, numer ogłoszenia 190213 z dnia 11.10.2007)na usługi.

Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników

Termin składania ofert upłynął dnia 18.10.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 3
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano oferty:

numer oferty: 2 ( zadanie 1, rejon 1)
firma (nazwa): Firma Dorota, Dorota Górecka, ul. Polna 35e, 87-100 Toruń
Uzasadnienie wyboru: Jedyna w tym postępowaniu oferta na zadanie1 –mechaniczne usuwanie śniegu i oblodźeń w rejonie I tj. Stare Miasto i obrzeża. Oferta otrzymała 100 pkt.

numer oferty: 3 (zadanie 1, rejon 2)
firma (nazwa): AN- Sprzątanie, Alina Nowak, ul. Gazowa 32, 87-100 Toruń
Jedyna w tym postępowaniu oferta na zadanie1 –mechaniczne usuwanie śniegu i oblodźeń w rejonie II tj. lewobrzeżna część Torunia. Oferta otrzymała 100 pkt.

numer oferty: 3 (zadanie 2, część II).
firma (nazwa): AN- Sprzątanie, Alina Nowak, ul. Gazowa 32, 87-100 Toruń
Uzasadnienie wyboru: Jedyna w tym postępowaniu oferta na zadanie2 – ręczne usuwanie śniegu i oblodźeń w rejonie II tj. osiedla poza Starówką Torunia. Oferta otrzymała 100 pkt.

numer oferty: 1(zadanie 2, część I)
firma (nazwa): Zakład Usług Budowlanych MACONDO – Hanna Ratke
ul. PCK 14a, 87-100 Toruń.
Uzasadnienie wyboru: Jedyna w tym postępowaniu oferta na zadanie2 – ręczne usuwanie śniegu i oblodźeń w rejonie I tj. Starówka. Oferta otrzymała 100 pkt.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-10-23 12:44
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-10-23 12:44
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-11-07 13:59
Ilość odsłon: 1156
Repozytorium zmian
drukuj