Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4671476
ostatnia edycja treści:
2024-06-18 10:32:47

Zamówienie publiczne

data:2007-11-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ŚCz/ZP-27/07
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości i higieny osobistej


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 06.11.2007 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę
Środków czystości i higieny osobistej

zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 5 wykonawców.

Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni – brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez PPH MARGO Zakład pracy Chronionej z siedzibą przy ul. Krasińskiego 97 w Toruniu.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

II lokata - PHU ANDA z siedzibą przy ul. Radosnej 14 w Toruniu.
Oferta otrzymała 99,61 pkt.

III lokata – PPHU CANTARA z siedzibą przy ul. Bartkiewiczówny 81/48 w Toruniu.
Oferta otrzymała 98,88 pkt.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-11-23 13:18
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-11-23 13:18
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-12-04 14:05
Ilość odsłon: 1112
Repozytorium zmian
drukuj