Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645139
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-12-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AM/ZP-28/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawy farb, rozpuszczalników i akcesoriów malarskich



INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 09.11.2007 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona dostawy farb olejnych, renowacyjnych, rozpuszczalników i akcesoriów malarskich.
Pakiet I – farby i rozpuszczalniki
Paliet II – farby w spreyu i akcesoria malarskie
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 216861 -2007 z dnia 09.11.2007r.


Liczba złożonych ofert -2
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni – 1

Za najkorzystniejszą uznano ofertę (Pakiet I) złożoną przez TROPS S.A.z siedzibą przy
ul. M. Skłodowskiej – Curie 99 w Toruniu.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

Pakiet II – postępowanie unieważnione.
Toruń, dnia 04 .12. 2007 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-12-04 14:07
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-12-04 14:07
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-12-17 12:37
Ilość odsłon: 986
Repozytorium zmian
drukuj