Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645213
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-12-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OS/ZP-29/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawy płynów samochodowych


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 15.11.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień publicznych, numer ogłoszenia 222157 -2007 z dnia 15.11.2007)na dostawę

Przedmiot zamówienia: Płynów samochodowych

Termin składania ofert upłynął dnia 28.11.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 2 z czego 1 oferta jest ważna

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Perto – Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o. o. ,
62-081 Przeźmierowo
ul. Budowlanych 3-5, Baranowo.
Uzasadnienie wybru: Oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w siwz.
Wykonawcy wykluczeni – 1
Oferty odrzucone – brak
Toruń, dnia 03.12.2007 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-12-04 14:11
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-12-04 14:11
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-12-17 12:37
Ilość odsłon: 1022
Repozytorium zmian
drukuj