Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645201
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-12-13
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:CK/ZP-31/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę ciągnika komunalnego
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 29.11.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień publicznych, numer ogłoszenia 236053 -2007 z dnia 29.11.2007)na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Ciągnik komunalny

Termin składania ofert upłynął dnia 10.12.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 2
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Rolno- Przemysłowym Zakładem Handlowo - Usługowym ROL – MECH
z siedzibą w Strzelnie przy ul. Parkowej 11
88-320 Strzelno
NIP: 555 000 05 54; REGON: 002482977

Uzasadnienie wybru: Oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w siwz.

II lokatę otrzymała oferta złożona przez
Zakład Usługowo-Handlowy ROLMOT z siedzibą w Zakrzewie przy ul. Radziejowskiej 1
87-707 Zakrzewo
Uzasadnienie wybru: Oferta uzyskała 90,06 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w siwz.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-12-13 09:01
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-12-13 09:01
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-08 13:42
Ilość odsłon: 1087
Repozytorium zmian
drukuj