od: 2006-10-10
suma odsłon: 1999407
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2007-12-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:KU/ZP-30/07
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługi ubezpieczenia majątkowego
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 27.11.2007 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 233722 -2007 z dnia 27.11.2007r.

Liczba złożonych ofert -1

Konsorcjum TU FILAR S.A. – O/TORUŃ
UL. B. Głowackiego 2
87-100 TORUŃ


Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-12-17 12:41
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-12-17 12:41
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-01-09 11:01
Ilość odsłon: 760
Repozytorium zmian
drukuj