od: 2006-10-10
suma odsłon: 2000533
ostatnia edycja treści:
2020-07-15 10:28:46

Zamówienie publiczne

data:2008-01-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OO/ZP-33/07
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Dostawa odzieży roboczej

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.

w Toruniu

przy ul. Grudziądzkiej 159

 

NIP: 879-016-92-80;      REGON: 870525973

KRS: 0000151221;      Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

 

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120

www.mpo.torun.pl

 

 

Dnia 20.12.2007 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę  na dostawę

Odzieży ochronnej

 

zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 5 wykonawców.

 

Liczba złożonych ofert - 2                           

Liczba ofert ważnych -  2

Wykonawcy wykluczeni – brak

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez PPH MARGO Zakład pracy Chronionej z siedzibą przy ul. Krasińskiego 97 w Toruniu.

Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

 

II lokata TAM-POL Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Szajnochy 3 w Bydgoszczy. Oferta otrzymała 99,58 pkt.

 

 

Toruń, dnia 09.01. 2008 r.

 

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-01-09 11:03
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-01-09 11:03
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-08 13:42
Ilość odsłon: 761
Repozytorium zmian
drukuj