Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4422176
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-01-15
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:DP/ZP-01/08
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Doręczenie paczek - worki do gromadzenia odpadów
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 04.01.2008 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę :
Doręczenia paczek- worki do gromadzenia odpadów

zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 5 wykonawców.

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni – brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Plac Św. Katarzyny 3
87-100 Toruń.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt. Oferta z najniższą ceną.

II lokata
Centrum Usług Pocztowych
Oddział Regionalny w Bydgoszczy
z siedzibą przy ul. Polnej 15/17 w Toruniu.
Oferta otrzymała 99,65 pkt.

Toruń, dnia 15.01. 2008 r.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-01-15 11:32
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-01-15 11:32
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-01-23 11:03
Ilość odsłon: 1067
Repozytorium zmian
drukuj