Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4712649
ostatnia edycja treści:
2024-07-18 09:52:52

Zamówienie publiczne

data:2008-01-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AK/ZP-02/08
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Tusze, tonery i akcesoria komputerowe

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 11.01.2008 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawy

Tuszy, tonerów i akcesoriów komputerowych

zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 5 wykonawców.

Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni – brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę MAK Sp. z o. o. ul. Kozacka 3,
87-100 Toruń. Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 00 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokatę otrzymała oferta złożona przez PHUP „WAREX” W. Hoffmann, R. Wankiewicz
ul. Podmurna 65/67, 87-100 Toruń. Oferta otrzymała 88,56 pkt.

III lokatę otrzymała oferta złożona przez Firmę Handlowo-Usługową COMKON
ul. Czarlińskiego 19, 87-100 Toruń. Oferta otrzymała 96,97 pkt.

Toruń, dnia 23.01.2008 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-01-23 11:05
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-01-23 11:05
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-08 13:42
Ilość odsłon: 1637
Repozytorium zmian
drukuj