od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995762
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-01-29
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AM/ZP-03/08
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów malarskich

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 14.01.2008 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawy

Artykułów malarskich

zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 5 wykonawców.

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni – brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę WERA z siedzibą przy ul Lubickiej 32 w Toruniu. Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 00 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokatę otrzymała oferta złożona przez P.H.U DANMAK. Danuta Makowska z siedzibą w Toruniu przy ul. Sobieskiego 51. Oferta otrzymała 99.06 pkt.

Toruń, dnia 29.01.2008 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-01-29 13:10
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-01-29 13:10
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-08 08:56
Ilość odsłon: 811
Repozytorium zmian
drukuj