Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4415474
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-02-06
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-05/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnychINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dnia 28.01.2008 r ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni – brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
OTTO (Poland) Sp. z o.o.,  ul. Konduktorska 4; 00-775 Warszawa
Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz. 


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-02-06 09:11
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-02-06 09:11
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-19 09:26
Ilość odsłon: 1082
Repozytorium zmian
drukuj