Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4417595
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-03-05
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PU/ZP-08/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pojemników używanych

Dnia 22.02.2008 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

Używanych pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do odpadów selektywnie gromadzonych.

Liczba złożonych ofert - 1 (na część III i IV zamówiena)
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni – brak

Postępowanie unieważniono w częśći I i II (art. art.93 ust.1 pkt1)

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
EsteeM Dawid Borus,
ul. Piłsudskiego 11E/10
66-400 Gorzów Wlkp.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-03-05 13:13
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-03-05 13:13
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-03-17 06:48
Ilość odsłon: 1108
Repozytorium zmian
drukuj