Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4415448
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-03-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-09/08
rodzaj:Dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pojemników do gromadzenia odpadów
Dnia 17.03.2008 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę 4M Spółka Cywilna z siedzibą w Marcinowicach 41a, 66 -600 Krosno Odrzańskie. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata – KAZAR Andrzej Zaręba, ul. Dzieci Warszawy 48,02-495 Warszawa, liczba uzyskanych punktów 99,66

III lokata – SULO Sp. z o. o., ul. Łowicka 50, 02-531 Warszawa, liczba uzyskanych
punktów 87,44

Liczba złożonych ofert – 3
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni – brak
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-03-27 13:51
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-03-27 13:51
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-04-10 07:48
Ilość odsłon: 945
Repozytorium zmian
drukuj