od: 2006-10-10
suma odsłon: 1999451
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-04-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WO/ZP-10/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów


Dnia 17.04.2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

Worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Z.P.H.U. „PRO-HURT” Stella Blacharska z siedzibą w Chełmży przy ul. Dworcowej 32. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz. Jest to jedyna ważna oferta w tym postępowaniu.

Liczba złożonych ofert - 3
Oferty odrzucone - 2
Wykonawcy wykluczeni - 2


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-04-30 10:22
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-04-30 10:22
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-05-09 07:20
Ilość odsłon: 644
Repozytorium zmian
drukuj