Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4671478
ostatnia edycja treści:
2024-06-18 10:32:47

Zamówienie publiczne

data:2008-06-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-13/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa pojemników metalowych do zbierania odpadów wraz z usługą naprawy pojemników i kontenerów będących w eksploatacji


Dnia 28.05.2008 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy.

Dostawa pojemników metalowych do zbierania odpadów wraz z usługą naprawy pojemników i kontenerów będących w eksploatacji


Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmęZakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Janusz Kiedrowski z siedzibą w Bysławiu przy ul. Przemysłowej 8. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Liczba złożonych ofert – 2
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni – 1

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-06-09 11:48
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-06-09 11:48
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-06-18 13:55
Ilość odsłon: 1005
Repozytorium zmian
drukuj