Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645163
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2008-06-20
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MB/ZP-14/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę konstrukcyjnych materiałów budowanych i kruszywa do budowy drogi

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164 , poz.1163) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Konstrukcyjne materiały budowlane - część I zamówienia

Oferta najkorzystniejsza  firma P.T.H. „BROKER” Mariusz Szwarc , Zakład Pracy Chronionej
z siedzibą  w Stargardzie Gdańskim przy ul. Juranda ze Spychowa 6 .
Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Liczba złożonych ofert – 1
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni – brak

 Kruszywa do budowy drogi – część II zamówienia.

Oferta najkorzystniejsza  firma URAN s. c. Urszula Lewicka, Andrzej Lewicki z siedzibą
w Barcinie przy ul. Żnińskiej 38 uznano za najkorzystniejszą.
Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

II lokatę otrzymała oferta złożona przez firmę Produkcja- Handel-Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski, ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń. Oferta otrzymała 94,44 pkt.
III lokatę otrzymała oferta złożona przez firmę DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e;
99-400 Łowicz. Oferta otrzymała 91,07 pkt.

Liczba złożonych ofert – 3
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni – brak

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-06-20 10:59
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-06-20 10:59
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-07-01 08:50
Ilość odsłon: 1044
Repozytorium zmian
drukuj