od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995950
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-06-25
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-15/08
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych
Dnia 16.06.2008 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

Pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych

Liczba złożonych ofert - 5
Liczba ofert ważnych - 5
Wykonawcy wykluczeni –-

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: „SULO” Sp. z o.o., ul. Łowicka 50;
02-531 Warszawa.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

II lokata – OTTO (Poland) Sp. z o.o., ul. Konduktorska 4; 00-775 Warszawa. Oferta otrzymała
96,65 pkt.

III lokata – Zakład Tworzyw Sztucznych „METALPLAST-KALISZ” Sp. z o.o., ul. Niecała 6;
62-800 Kalisz. Oferta otrzymała 93,98 pkt.

IV lokata – KAZAR Andrzej Zaremba, ul. Dzieci Warszawy 48; 02-495 Warszawa. Oferta otrzymała 91,70 pkt.

V lokata – 4M Marzanna Zięciak, Piotr Gałęski, Sławomir Kobiela, Robert Rabęda, Marcinowice 41a; 66-600 Krosno Odrzańskie. Oferta otrzymała 85,00 pkt.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-06-25 12:06
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-06-25 12:06
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-07-09 11:40
Ilość odsłon: 721
Repozytorium zmian
drukuj