od: 2006-10-10
suma odsłon: 1972715
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52

Zamówienie publiczne

data:2008-09-08
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-19/08
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - dostawa urządzeń do usuwania skutków zimy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.plDnia 26.08.2008 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę urządzenia do usuwania skutków zimy – samochodowego pługa odśnieżnego
i piaskarki z układem zraszania


Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni --

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Schmidt Automotive Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach przy ul. Skrajnej 80A.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-09-08 14:34
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-09-08 14:34
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-09-18 08:24
Ilość odsłon: 610
Repozytorium zmian
drukuj