od: 2006-10-10
suma odsłon: 1996113
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-09-11
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UP/ZP-20/08
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na projektowanie zieleni


Dnia 28.08.2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Projektowanie zieleni

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: ABRYS Technika Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Wiślanej 46
. Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie
z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

II lokata – firma Biuro Usług Technicznych Projektowania i Realizacji Inwestycji – Toruński Klub Technika NOT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Pl. Św. Katarzyny 3. Oferta otrzymała 58,09 pkt.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-09-11 14:48
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-09-11 14:48
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-09-29 08:37
Ilość odsłon: 639
Repozytorium zmian
drukuj