od: 2006-10-10
suma odsłon: 2012288
ostatnia edycja treści:
2020-08-07 11:58:41

Zamówienie publiczne

data:2008-09-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RB/ZP-18/08
rodzaj:roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacj o wyborze najkorzystniejszej oferty - termoizolacja budynków

Dnia 22.08.2008 r ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

Termoizolacja budynków

Część I

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Firma Usługowo-Handlowa REST
z siedzibą przy ul. Plac F.Skarbka 4 w Toruniu.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata –. Oferta otrzymała Firma: „JAWOR” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chrobrego 121 w Toruniu, 25.48 pkt.

Część II
Liczba złożonych ofert - 5
Liczba ofert ważnych - 5
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Firma Usługowo-Handlowa REST
z siedzibą przy ul. Plac F.Skarbka 4 w Toruniu.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata – PIK Piotr Kwiatkowski, ul. Kłódka 33, 86-318 Rogóźno. Oferta otrzymała 98.60 pkt.
III lokata – „JAWOR” Sp. z o.o.; ul. Chrobrego 121; 87-100 Toruń. Oferta otrzymała 82.13 pkt.
IV lokata – Zakład Remontowo-Budowlany „NOWBUD” Czesław Nowakowski; ul. Zbożowa 34;
87-100 Toruń. Oferta otrzymała 78.73 pkt.
V lokata – „TERMBUD” Sp. J. Skowroński; ul. Lipnowska 31/39; 87-100 Torun. Oferta otrzymała 66.82 pkt.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-09-16 12:04
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-09-16 12:04
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-09-25 13:25
Ilość odsłon: 734
Repozytorium zmian
drukuj